Over ons

L&S Bedrijfsrevisoren is ontstaan uit de ambitie van haar twee oprichters, Abdel Serghini en Saskia Luteijn, om een kantoor op mensenmaat op te richten dat zich uitsluitend bezighoudt met auditactiviteiten in volledige onafhankelijkheid. Deze strategische keuze is gebaseerd op de wens om diensten aan te bieden die worden gekenmerkt door nabijheid, toegankelijkheid en een passende mate van betrokkenheid van de partners bij het auditwerk.

Dankzij deze strategische positionering geniet ons kantoor een hoge mate van vertrouwen van zijn cliënten, die nooit het gevoel hebben een commercieel doelwit te zijn voor andere diensten buiten het auditberoep. De relevantie van deze keuze wordt ook aangemoedigd door recente wetshervormingen die gericht zijn op het versterken van de onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisoren.

Bovendien betekent onze verhouding partners/medewerkers dat we :

 • de volledige betrokkenheid van onze vennoten bij elke opdracht kunnen garanderen;
 • een strategie ontwikkelen die opleiding aanmoedigt;
 • een strategie ontwikkelen die de overdracht van onze vaardigheden stimuleert, ten voordele van onze cliënten en onze medewerkers;
 • permanent voorrang geven aan het gepersonaliseerde karakter van ons werk;
 • en onze cliënten zowel een hoog expertiseniveau als continuïteit bieden in elk van onze diensten.

Teamwaarden

 • Work-life balance
 • Respect
 • Solidariteit
 • Kennisoverdracht

Bedrijfswaarden

Wat we de 5 pijlers noemen:

 • Betrokkenheid
 • Proactiviteit
 • Pragmatisme
 • Professionaliteit en kwaliteit
 • Een persoonlijke aanpak

Oprichtende partners

Abdel Serghini

Partner / Chief Happiness Officer Abdel Serghini heeft een uitgebreide ervaring in het werken met zowel Belgische en internationale KMO’s als in de publieke en non-profit sector. Abdel is afgestudeerd aan de Universitý of Applied Sciences in Aken en heeft de titels van Gecertificeerd accountant en Bedrijfsrevisor. Abdel is tevens gerechtelijk deskundige en gastdocent aan de Haute École Francisco Ferrer. Abdel is onder meer gespecialiseerd in overnames en bedrijfswaarderingen. Werktalen: Frans, Nederlands, Duits en Engels.

Saskia Luteijn

Partner Saskia Luteijn beschikt over een dertigtal jaren ervaring in audit en adviesverlening bij verschillende soorten organisaties: grote ondernemingen, KMO’s, VZW’s en overheidsinstellingen. Daarnaast heeft ze ook heel wat opdrachten uitgevoerd met betrekking tot reorganisaties (fusies, splitsingen, vereffeningen, inbrengen, enz.) en verschillende expertises met grote toegevoegde waarde. Saskia is afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven en werd in 1997 beëdigd als Bedrijfsrevisor. Saskia is gastdocent aan Syntra Brussel en aan de Odisee Hogeschool. Saskia is onder meer gespecialiseerd in audit en adviesverlening aan KMO’s en VZW’s van alle types. Werktalen: Nederlands, Frans en Engels.
IBR-IRE
Ons kantoor zet zich volledig in om te voldoen aan de strenge verplichtingen die gelden voor het beroep van auditor in België, in het bijzonder met betrekking tot de deontologische principes, de permanente vorming, de auditnormen, de kwaliteitsnormen, enz.