Advies op het gebeid van risicobeheer (Risk Advisory Services)

In een voortdurend veranderende omgeving, die wordt gekenmerkt door het ontstaan van nieuwe risico’s, ondersteunen wij organisaties bij het proactief beheren van deze risico’s om duurzame en weloverwogen besluitvorming te garanderen.

Wij bieden gespecialiseerde expertise in het identificeren, beoordelen, beheren en monitoren van de risico’s waarmee organisaties worden geconfronteerd. Of het nu gaat om financiële, operationele, strategische, regelgevings- of technologische risico’s, ons team werkt nauw samen met cliënten om inzicht te krijgen in hun omgeving en de risico’s die daarmee gepaard gaan.

Onze diensten omvatten :

Strategieën voor risicobeoordeling en -beheer

We analyseren de risico’s die specifiek zijn voor elke organisatie, rekening houdend met de sector, omvang, complexiteit en doelstellingen. We ontwikkelen een passend strategisch risicomanagement, in lijn met de gangbare praktijken en de huidige regelgeving.

Opzetten van interne controlesystemen

We helpen onze cliënten bij het ontwerpen en implementeren van effectieve interne controlesystemen om fraude te voorkomen, de naleving van regelgeving te garanderen en een sterk ondernemingsbestuur te bevorderen.

Het opzetten, ondersteunen en certificeren van interne auditdiensten

Wij helpen onze cliënten bij het ontwerpen en implementeren van een effectieve interne auditstrategie om redelijke zekerheid te bieden dat zij hun doelstellingen op het gebied van bestuur, interne controle en risicobeheer behalen. Wij voeren nalevingsaudits uit volgens de normen van het Institute of Internal Auditors (quality assurance of an internal audit activity).

Beheer van operationele risico’s

We werken samen met onze cliënten om operationele risico’s met betrekking tot hun processen, veiligheid en welzijn op de werkplek, informatiesystemen, toeleveringsketens en bedrijfspraktijken te identificeren en te beheren. We ontwikkelen actieplannen om de operationele veerkracht te versterken en de efficiëntie te verbeteren.

Risicobeheer op vlak van cyberbeveiliging en gegevensbescherming

We helpen onze cliënten bij het beoordelen en beheren van cyberbeveiligingsrisico’s waaronder cyberaanvallen, datalekken en opkomende bedreigingen. We bieden oplossingen om de beveiliging van IT-systemen te versterken, gevoelige informatie te beschermen en bedrijfscontinuïteit te garanderen.

Risicobeheer van de naleving van regelgeving

We helpen onze cliënten om te navigeren door een complex en veranderend regelgevingslandschap. We identificeren de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op elke sector en jurisdictie en stellen strategieën voor om de naleving ervan te garanderen en sancties te vermijden.

Gap-analyse audits en certificiering van managementsystemen

Wij ondersteunen onze cliënten bij het opstellen van hun managementsysteemcertificeringen volgens de normen ISO 9001 (kwaliteit), 14001 (milieu), 27001 (informatiebeveiliging) en 45001 (preventie en welzijn). Ter voorbereiding op certificering voeren wij zogenoemde ‘blanco’ audits uit. Wij certificeren managementsystemen onder de dekking van certificatie-instellingen.

Dit betreft

Het advies op gebied van risicobeheer is gericht op een breed scala aan organisaties, zowel publiek als privaat en in diverse bedrijfssectoren, om hen te helpen hun risico’s proactief te beheren en om zo duurzame werkzaamheden te garanderen.

Onze aanpak

Wij starten met een nauwgezette beoordeling van bestaande risico’s met behulp van geavanceerde methodologieën en gesofisticeerde analytische tools. We identificeren potentiële kwetsbaarheden en bedreigingen die de prestaties en reputatie van onze cliënten kunnen beïnvloeden. Vervolgens ontwikkelen we robuuste actieplannen en concrete aanbevelingen om deze risico’s te beperken en de kracht van de organisatie te versterken.

Onze expert ter uwer beschikking

Johan Lambert heeft een ruime ervaring in de privé- en de publieke sector en dit zowel op nationaal als internationaal niveau.

Hij is afgestudeerd aan de Ecole Royale Militaire en het ISC Saint-Louis en heeft onder meer de volgende kwalificaties: interne auditor (CIA), auditor van informatiesystemen (CISA) en lead auditor voor managementsystemen inzake kwaliteit, milieu, informatiebeveiliging en gezondheid en welzijn op de werkplaats (ISO 9001, 14001, 27001 en 45001). Johan is ook preventieadviseur niveau 1.

Johan is lid van het Institute of Internal Auditors (IIA) en is geaccrediteerd om interne auditdiensten te beoordelen. Als gekwalificeerd auditor neemt hij deel aan het ontwikkelingsprogramma voor richtlijnen van het IIA.

Johan heeft talloze systeemcertificeringsaudits en interne audits uitgevoerd, heeft bijgedragen aan risicoanalyses en heeft toezicht gehouden op vele service- of procesverbeteringen in diverse domeinen zoals bedrijfsstrategie, de medische sector, het openbaar vervoer, de chemische industrie, autofabricage, detailhandel, humanitaire operaties, personeelsbeheer, openbare dienstverlening, de levenscyclus van technische systemen, softwareontwikkeling en cyberbeveiliging, budgetbeheer en openbare aanbestedingen, logistieke knooppunten, bedrijfscultuur, enz.

Johan is gespecialiseerd in (agile) interne audit, risicobeheer, interne controlesystemen en geïntegreerde beheersystemen (COSO, ISO, NIST, BE CyFun, enz.).

Werktalen: Frans, Nederlands, Engels.

IBR-IRE
Ons kantoor zet zich volledig in om te voldoen aan de strenge verplichtingen die gelden voor het beroep van auditor in België, in het bijzonder met betrekking tot de deontologische principes, de permanente vorming, de auditnormen, de kwaliteitsnormen, enz.