Interne controle

We beoordelen het interne controlesysteem om de effectiviteit ervan na te gaan. Het doel van interne controle is om ervoor te zorgen dat de activiteiten van de organisatie voldoen aan het beleid en de regelgeving, om de activa te beschermen, om fraude en fouten te voorkomen en om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van financiële en operationele informatie te waarborgen. We analyseren de informatiestromen, de operationele processen, de informatiesystemen, de toezicht- en controlemechanismen, evenals de verantwoordelijkheden en de autorisaties binnen de organisatie. Ons doel is om de sterke en zwakke punten van het bestaande interne controlesysteem te identificeren.

Beoordeling van administratieve procedures

We onderzoeken de diverse administratieve procedures van de organisatie, zoals de processen voor het beheer van human resources, aankoop, verkoop, facturatie, kasbeheer, enz. Ons doel is om na te gaan of deze procedures passend, goed gedocumenteerd en effectief zijn en in overeenstemming met de gangbare praktijken. We beoordelen ook de efficiëntie van de informatiesystemen die worden gebruikt om de administratieve activiteiten te ondersteunen en waar nodig stellen we verbeteringen voor.

Diagnose en aanbevelingen

Nadat de beoordeling is uitgevoerd, stellen we een objectieve en professionele diagnose op waarbij we de sterke en zwakke punten van het interne controlesysteem en de administratieve procedures identificeren. Op basis hiervan doen we aanbevelingen om de administratieve organisatie en interne controle van de organisatie te verbeteren.

Het doel van onze opdracht is om de organisatie te ondersteunen bij het versterken van het interne controlesysteem, het verbeteren van de administratieve processen, het minimaliseren van de risico’s en het bevorderen van de naleving van de geldende normen en regelgeving.

Het is belangrijk om te benadrukken dat onze opdracht kan worden afgestemd op de specifieke behoeften van elke organisatie en de doelstellingen die worden nagestreefd. Ons werk wordt onafhankelijk en professioneel uitgevoerd, met als doel een objectieve diagnose te stellen en relevante aanbevelingen te doen.

Dit betreft

Elke organisatie die haar interne controlesysteem en administratieve procedures wil laten beoordelen met het oog op het verkrijgen van een objectieve en professionele diagnose.

Onze aanpak

Gebaseerd op een grondige doorlichting van de onderneming en de interne stromen, hebben onze onderzoeken niet enkel de evaluatie van de procedures die in voege zijn als doel, maar ook de identificatie van aanbevelingen die de efficiëntie van het systeem kunnen verbeteren.
IBR-IRE
Ons kantoor zet zich volledig in om te voldoen aan de strenge verplichtingen die gelden voor het beroep van auditor in België, in het bijzonder met betrekking tot de deontologische principes, de permanente vorming, de auditnormen, de kwaliteitsnormen, enz.