Corporate Finance

Onze diensten op het gebied van “Corporate Finance” omvatten een gespecialiseerde ondersteuning die wij bieden als experten op het gebied van overnames, verkooptransacties of strategische fusies. Wanneer transacties zoals fusies, overnames, inbrengen, joint-ventures, successieplanning, MBO’s (Management Buy-Outs) en andere worden overwogen, is het nuttig voor de betrokken partijen om beroep te doen op deskundigen voor het gepaste advies.

Als deskundigen kunnen wij een reeks diensten en adviezen aanbieden, waaronder:

Waardering van uw bedrijf

We bieden een gedocumenteerde analyse op basis van de gangbare waarderingsmethodes. Onze verslagen worden bijzonder gewaardeerd door onze cliënten dankzij de duidelijkheid van de verstrekte informatie ter ondersteuning en ter rechtvaardiging van de door ons geschatte waarden.

Due diligence

Een due diligence is een cruciale fase in elke overname of verkoop. We voeren een grondige analyse uit van het bedrijf in kwestie. Dit stelt u in staat om de potentiële risico’s en kansen van de geplande transactie te identificeren.

De deal structureren

We kunnen u begeleiden bij een overname of verkoop onder meer door het voorstellen van een optimale structuur voor de transactie, rekening houdend met de financiële, fiscale en juridische aspecten. We kunnen oplossingen aanreiken om de voordelen te maximaliseren en de risico’s te minimaliseren, rekening houdend met de relevante regelgeving terzake.

Het proces coördineren

We kunnen een coördinerende rol spelen en nauw samenwerken met andere experten zoals advocaten, belastingadviseurs en strategieadviseurs. Tevens kunnen we helpen deadlines respecteren, de verschillende fasen van het proces opvolgen en erover waken dat alle financiële aspecten in aanmerking worden genomen.

Kortom, onze missie in Corporate Finance is het bieden van een gespecialiseerde expertise op het gebied van overnames, verkooptransacties en strategische fusies. Als specialisten op het gebied van Corporate Finance helpen we belanghebbenden bij het inschatten van de waarde, het uitvoeren van een diepgaande due diligence, het structureren van de deal, het onderhandelen over en opstellen van overeenkomsten, het beheren van de financiering en het coördineren van het hele proces.

Dankzij onze gespecialiseerde diensten kunnen belanghebbenden weloverwogen beslissingen nemen, de waarde van de deal maximaliseren en de bijhorende risico’s minimaliseren. Op deze manier helpt onze Corporate Finance expertise om het succes en de winstgevendheid van bedrijfsactiviteiten te garanderen.

Houd er rekening mee dat onze Corporate Finance opdracht kan variëren afhankelijk van de specifieke behoeften van elke transactie en de geldende wet- en regelgeving. Als Corporate Finance-specialisten werken we nauw samen met onze stakeholders om gepersonaliseerd advies te geven dat is afgestemd op elke situatie.

Dit betreft

In het kader van elke overname, verkoop of strategische fusie: fusie, overname, inbreng, joint-venture, successieplanning, MBO, enz. is het in het belang van de betrokkenen om beroep te doen op specialisten afhankelijk van de aspecten die aan bod komen tijdens de geplande transactie.

Onze aanpak

Een methodologie gebaseerd op uitgebreide ervaring en gericht op het vinden van pragmatische oplossingen. Elk dossier wordt rechtstreeks behandeld door de ondertekenende partner waardoor niet alleen een hoogwaardige service wordt gegarandeerd, maar ook een efficiënte uitvoering van het werk en een tijdige afwerking van de verslagen.

IBR-IRE
Ons kantoor zet zich volledig in om te voldoen aan de strenge verplichtingen die gelden voor het beroep van auditor in België, in het bijzonder met betrekking tot de deontologische principes, de permanente vorming, de auditnormen, de kwaliteitsnormen, enz.